Fullständig hierarkisk synkronisering misslyckas med Microsoft.Mapi.MapiExceptionMaxSubmissionExceeded

Ursprungligt KB-nummer:   3068989

Symptom

En fullständig hierarkisk synkronisering till en postlåda i den gemensamma mappen misslyckas med felet Microsoft.Mapi.MapiExceptionMaxSubmissionExceeded.

Orsak

Synkroniseringstillståndet för den gemensamma mapphierarkin överskrider den maximala meddelandestorleken.

Lösning

Öka värdet och MaxSendSize parametrarna för MaxReceiveSize alla postlådor i gemensamma mappar. Det gör du genom att köra Set-Mailbox cmdleten.

Set-Mailbox -Public <PFMailboxName> -MaxSendSize 30MB -MaxReceiveSize 30MB