Fältet Anteckningar i Kontakter är tomt när det har uppdaterats på en mobil enhet eller i Outlook Web App

Ursprungligt KB-nummer:   2980834

Symptom

När en Exchange Server 2013-postlådeanvändare uppdaterar fältet Anteckningar för en kontakt i avsnittet Kontakter på en mobil enhet eller i Outlook Web App, verkar anteckningen vara tom i en Microsoft Outlook-klient som körs i onlineläge. Det här problemet uppstår i Exchange Server 2013 Service Pack 1 eller kumulativ uppdatering 5.

Orsak

Det här är ett känt problem som kommer att åtgärdas i en kommande uppdatering av Exchange Server 2013.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att ange att Outlook-klienten ska köras i cachelagrat Exchange-läge. Mer information finns i Aktivera cachelagrat Exchange-läge.