SetupVersionInformationCorruptException-fel när du öppnar Exchange Management Shell

Ursprungligt KB-nummer:   4056663

Symptom

När du öppnar EMS får du följande felmeddelande:

[SetupVersionInformationCorruptException] Det går inte att fastställa den installerade filversionen från registernyckeln

Orsak

Det här problemet kan uppstå när du har avinstallerat PowerShell 2.0. När du avinstallerar PowerShell 2.0, tas även följande registernyckel bort som EMS använder för att avgöra om PowerShell är installerat:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\PowerShellEngine

Lösning 1 – Importera registernyckeln

  1. Ladda ned PowerShellEngine-registernyckeln.
  2. Importera registernyckeln till servern.

Lösning 2 – Installera om PowerShell 2.0

Information om hur du installerar PowerShell 2.0 finns i Installera Windows PowerShell 2.0-motor.

Status

Microsoft arbetar för att lösa problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.