Du får ingen bekräftelse när du har schemaläggt ett möte eller en avtalad tid

Ursprungligt KB-nummer:   2951074

Problem

När du schemalägger ett möte eller en avtalad tid för en lokal rumspostlåda i antingen Microsoft Office Outlook-klienten eller Microsoft Outlook Web App (OWA) i Microsoft Office 365 har mötet bokats och kalendern för rumspostlådan blockeras eller markeras som Preliminärt. Du får dock inte någon bekräftelse på att rumspostlådan har bokats.

Orsak

Det här problemet uppstår om ProcessExternalMeetingMessages parametern för rumspostlådan är inställd på False.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att ange ProcessExternalMeetingMessages parametern till True. Det gör du genom att köra följande cmdlet i Microsoft Exchange Management Shell:

Set-CalendarProcessing "<Room Name>" -ProcessExternalMeetingMessages $True

Anteckning

Den här inställningen påverkar icke-hybridanvändare.

Mer information om denna cmdlet finns i Set-CalendarProcessing.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.