Principen tillåter inte att en eller flera mottagare beviljas behörighet på den här nivån när de delar kalendern

Problem

En Office 365-användare försöker dela sin kalender med en lokal användare eller en extern användare. Eller så försöker en lokal användare dela kalendern med en Office 365-användare eller en extern användare. I båda situationerna får användaren som försöker dela sin kalender till den lokala användaren följande felmeddelande:

Principen tillåter inte att bevilja behörigheter på den här nivån till en eller flera mottagare. Välj en annan behörighetsnivå och skicka delnings inbjudningen igen.

Orsak

Det här problemet uppstår om delningsprincipen inte tillåter att användaren delar detaljnivån som användaren angett i delningsinbjudan.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

 1. Gör något av följande, efter behov:

 2. Fastställ vilken delningsprincip som har tilldelats till användaren. Det gör du genom att köra följande kommando och notera att principen returneras:

  Get-Mailbox User1 | fl *sharing*
  
 3. Uppdatera användarens delningsprincip. Gör så här:

  1. Öppna administrationscentret för Exchange.
  2. Klicka Organisation och dubbelklicka sedan på principen som är tilldelad till användaren under Enskild delning. Det här är den princip som returnerades i steg 2.
  3. På sidan Delningsregel väljer du den kalenderdelningsnivå som du vill tillåta under Ange vilken information du vill dela och klickar sedan på Spara.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.