Det går inte att komma åt kalendern i Outlook Web App i en Exchange Server-miljö

Ursprungligt KB-nummer:   2780262

Symptom

När användare försöker komma åt kalendern i Outlook Web App i en Exchange Server 2010-, Exchange Server 2013- eller Exchange Server 2016-miljö får användarna följande felmeddelande:

Objektet som du försökte komma åt finns inte längre.
Objektet hittades inte. Du eller ett ombud kan ha flyttat eller tagit bort det med en annan dator eller mobiltelefon.

Anteckning

Det här problemet påverkar alla användare i miljön.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom standardprincipen för kalenderdelning saknas.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  • Kör följande kommando för att skapa en ny kalenderdelningsprincip:

    New-SharingPolicy "Default Sharing Policy" -Enabled $true -Domains *:CalendarSharingFreeBusySimple -Default $true
    
  • Öppna IIS-hanteraren (Internet Information Services) och pappers sedan upp programpoolerna MSExchangeOWAAppPool och MSExchangeOWACalendarAppPool.