Förfalloavisering om OWA-lösenord när du använder finkornig lösenordsprincip

Ursprungligt KB-nummer:   3141296

Symptom

I Outlook på webben eller Outlook Web App (OWA) visas meddelandefönstret om lösenords giltighetstid när en användare försöker logga in på postlådan. Men den finkorniga lösenordsprincipen visar att användarens lösenord inte har upphört att gälla.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom användaren har tilldelats en mer finkornig lösenordsprincip där den högsta lösenordsåldern är längre än den högsta lösenordsåldern i standarddomänprincipen.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

  • Inaktivera den förfinade lösenordsprincipen för alla användare.
  • Inaktivera OWA-funktionen för lösenordsändring från Exchange Server.
  • Ändra värdet för Maximal lösenordsålder för inställningen för standarddomänprincip så att den är större än värdet i den finkorniga lösenordsprincipen.

Referenser