Objekt i mappen Synkroniseringsproblem bearbetas eller tas inte bort av en MRM-princip (Messaging Records Management) i Outlook 2007 eller Outlook 2010

Ursprungligt KB-nummer:   2686541

Symptom

När du använder Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Outlook 2010 i cachelagrat Exchange-läge skapas meddelanden i mappen Synkroniseringsproblem. Exchange-administratörer kan skapa en bevarandeprinciptagg för mappen Synkroniseringsproblem och sedan lägga till bevarandeprincipen i en befintlig bevarandeprincip.

När du tillämpar en MRM-princip (Messaging Records Management) på postlådan kan objekten i mappen Synkroniseringsproblem ha ett utgångsdatum stämplat på objekten. MEN MRM bearbetar eller tar inte bort objekten.

Orsak

MRM bearbetar inte mappen Synkroniseringsproblem eftersom mappen endast är en klientmapp. Om du använder MAPI-redigeraren (Microsoft Exchange Server Messaging API) för att visa mappen Synkroniseringsproblem kan du märka att objekten i den mappen inte har en MRM-principtagg stämplad på objekten. När assistenten för hanterade mappar bearbetar postlådan åtgärdas inte objekten i den här mappen.

Orsaken till att objekten visas som förfallna är att Outlook i cachelagrat Exchange-läge hämtar principtaggsinformationen för mappen och sedan gör beräkningen för förfallodatumet.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att inte implementera en lösenordsåtgärd för mappen Synkroniseringsproblem eftersom ingen åtgärd vidtas på innehållet i själva mappen Synkroniseringsproblem. Den här bevarandetaggen tillämpas automatiskt på innehållet i undermapparna under mappen Synkroniseringsproblem.

Om du vill tömma mappen Synkroniseringsproblem automatiskt måste du dessutom använda funktionen Automatisk arkivering i Outlook.

Mer information

Mappar för synkroniseringsfel

Här är ett utdrag från webbsidan synkroniseringsfelmappar:

(The Sync Issues folder) contains all of the synchronization logs. In previous releases of Microsoft Outlook, these logs were stored in the Deleted Items folder. This folder is helpful if Outlook is having trouble synchronizing—for example, there is an item that you see in Outlook Web Access, but not in Outlook—or you are not getting new mail in some folders when using Cached Exchange Mode.

Informationen i den här mappen kan hjälpa supportteamet i din organisation eller Microsoft Exchange-serveradministratören att avgöra vad som är fel. Innehållet i mappen Synkroniseringsproblem kopieras inte till servern och du kan inte visa objekten i mappen Synkroniseringsproblem från någon annan dator.

Viktigt

Även om själva mappen Synkroniseringsproblem inte agerar utifrån när du använder den, bör du vara medveten om att när du använder den aktuella datakatalogen så tillämpas taggen automatiskt på undermapparna i mappen Synkroniseringsproblem. Undermappar omfattar konflikter, lokala fel och serverfel. Alla undermappar som innehåller innehåll som lagrats på Exchange Server kommer att ageras av MRM. Var försiktig när du använder den här resursanvändningen eftersom det kan finnas objekt i undermapparna som indikerar problem. Om du tar bort innehållet automatiskt kan det leda till dataförlust eller maskera mer allvarliga problem med specifika klienter.

Egenskapen Förfallodatum för e-postobjekt

Mer information om e-postobjektets förfallodatum finns på följande Microsoft Developer Network-webbplats (MSDN):

Egenskapen MailItem.RetentionExpirationDate

Värdet för den här egenskapen beräknas i Microsoft Outlook baserat på objektets startdatum och kvarhållningstid, om Outlook är cachelagrat eller offline. Exchange-servern anger värdet om Outlook är i onlineläge.

Mer information om bevarandeprinciper och bevarandetaggar finns på följande Microsoft Exchange Server-webbplats:

Förstå bevarandetaggar och bevarandeprinciper