Utveckla appar med Exchange 2010 PowerShell och .NET Framework

Ursprungligt KB-nummer:   2827611

Anta att du vill använda något Microsoft .NET-språk för att utveckla program som automatiserar Microsoft Exchange Server 2010-cmdlets. Fjärr-PowerShell är den metod som stöds och rekommenderas för att göra detta.

Mer information

Microsoft stöder inte manuell inläsning av Exchange PowerShell-snapin-modulen med hjälp av RunspaceConfiguration.AddPSSnapIn() API:t. Snapin-modulen för Exchange PowerShell stöds för att skapa program i Exchange Server 2007. Den här metoden stöds eller rekommenderas inte för användning med Exchange Server 2010-cmdlets.

Mer information finns i: