Felsökning: Ta bort ett alias från en e-postaktiverad säkerhetsgrupp

Fick du det här felet när du skapade en ny användare? "Den här e-postadressen används redan som ett alias för den e-postaktiverade säkerhetsgruppen <group name> ." Den här artikeln visar hur du tar bort e-postaliaset från den e-postaktiverade säkerhetsgruppen.

Varning

Det är ovanligt att en e-postaktiverad säkerhetsgrupp har ett alias eftersom den måste läggas till med Exchange Online PowerShell. Du måste ta bort den med Exchange Online PowerShell.

Om du är nybörjare i PowerShell kan du göra det! Med Exchange Online PowerShell-kommandona som används i den här artikeln tas bara ett alias bort från en e-postaktiverad säkerhetsgrupp.

Ta bort e-postaliaset från gruppen med Exchange Online PowerShell

Innan du kan göra den här proceduren behöver du följande:

  1. Ersätt gruppnamnet och e-postadressen med dina värden i Exchange Online PowerShell och kör följande kommando:

    Set-DistributionGroup -Identity "Group name" -Alias @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Det kan ta några minuter, men när kommandot är klart återgår kommandotolken. Du får bara ett meddelande om det fanns ett fel.

  3. Stäng anslutningen till Exchange Online PowerShell genom att köra följande kommando:

    Remove-PSSession $Session