Domänen för mottagaren konfigureras inte som en del av kopplingen när du verifierar en koppling

Ursprungligt KB-nummer:   3179588

Problem

När du försöker validera en utgående koppling i administrationscentret för Exchange i Office 365 levereras inte testmeddelandet och följande felmeddelande visas:

Mottagarens domän är inte konfigurerad som en del av anslutningen.

Du får det här meddelandet även om domänen har lagts till i listan godkända domäner.

Orsak

Den utgående kopplingen sparades utan att alternativet är aktiverat för att aktivera kopplingen när den har sparats.

Lösning

På sidan Ny koppling markerar du kryssrutan Aktivera för att aktivera kopplingen när den har sparats, sparar kopplingen och verifierar den.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.