Regeln kan inte skapas eftersom den är för stor när du skapar eller ändrar en transportregel

Ursprungligt KB-nummer:   3003043

Problem

När du försöker skapa eller ändra en transportregel i Exchange Online eller Exchange Online Protection får du ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:

Det går inte att skapa regeln eftersom den är för stor. Den innehåller <X> tecken och det maximala antalet tecken är 4 096. Minska storleken.

Orsak

Det här problemet uppstår om storleken på transportregeln är mer än 4 kilobyte (KB).

Den maximala storleken på en enskild transportregel är 4 kB. Teckenbegränsningen för alla reguljära uttryck som används i alla transportregler är 20 kB. Den här gränsen gäller det totala antalet tecken som används av alla reguljära uttryck, inklusive nyckelord.

Lösning

Minska antalet villkor eller åtgärder i regeln så att regeln inte är större än 4 kB. Eller skapa flera regler så att flera mindre regler fungerar tillsammans och utför funktionen hos en stor regel.

Mer information

Mer information om hur du hanterar transportregler i Exchange Online eller Exchange Online Protection finns i Hantera e-postflödesregler i Exchange Online.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.