Active Directory-åtgärden misslyckades vid DomainController-felet när du kör hybridkonfigurationsguiden

Ursprungligt KB-nummer:   3067609

Symptom

Du vill konfigurera en hybriddistribution mellan din lokala Microsoft Exchange Server-organisation och Exchange Online i Microsoft Office 365. Men när du kör guiden Hybridkonfiguration slutförs inte guiden och du får en Active Directory-åtgärd misslyckades på <DomainController> . <Domain> . com. Felmeddelandet <DistinguishedName> om att objektet inte finns. Den fullständiga texten i det här meddelandet ser ut ungefär så här:

FEL:Det gick inte att uppdatera hybridkonfigurationen med felet 'Subtask Configure execution failed: Configure Mail FlowExecution of the Set-ReceiveConnector cmdlet had avse ett undantag. Detta kan indikera ogiltiga parametrar i hybridkonfigurationsinställningarna. Active Directory-åtgärden misslyckades <med DomainController>.contoso.com. Objektet "CN=Inkommande från Office 365,CN=SMTP Receive Connectors,CN=Protocols,CN" finns inte. på Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.RemotePowershellSession.RunCommand(String cmdlet, Dictionary'2 parameters, Boolean ignoreNotFoundErrors)

Lösning

Vänta 20 minuter och kör sedan hybridkonfigurationsguiden igen. Om problemet kvarstår kontaktar du Microsoft Support ochhänvisar till den här artikeln.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Microsoft Q &A.