DET går inte att specificera edge-transportservrarna i HCW8043 när du kör hybridkonfigurationsguiden

Ursprungligt KB-nummer:   3087173

Problem

När du kör hybridkonfigurationsguiden får du följande felmeddelande:

HCW8043 Edge Transport-servrar kan inte anges när du tar emot klientåtkomst eller skickar postlådeservrar.

Orsak

Det här problemet inträffar om du valde en Edge-server på sidan i hybridkonfigurationsguiden där du anger att du vill skicka och ta emot servrar.

Lösning

Kör hybridkonfigurationsguiden igen och ta bort den edge-server som du angav på sidorna i guiden där du anger att servrarna ska skickas och tas emot.

Den avsändande servern måste Exchange 2013-postlådeserver och den mottagande servern måste vara en Exchange 2013-klientåtkomstserver.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller TechNet Exchange forumen.