Objektreferensen är inte inställd på en instans av ett objektfel när du kör hybridkonfigurationsguiden

Original-KB-nummer:   3067696

Symptom

Om du försöker öppna hybridkonfigurationsguiden visas följande felmeddelande:

FEL: Det gick inte att uppdatera hybridkonfigurationen med felet "Uppstart av underuppgift CheckPrereqs misslyckades: Skapa organisationsrelationer.
Objektreferensen är inte inställd på en instans av ett objekt.

Orsak

Hybridobjektet saknas i Active Directory-domänen. Det här kan till exempel inträffa om objektet har tagits bort.

Lösning 1 – Kör installationen igen /prepareAD

  1. På den server som kör Microsoft Exchange Server öppnar du kommandotolken som administratör och ändrar sedan till den mapp där Exchange-installationsfilerna lagras.

  2. Kör följande kommando:

    setup /prepareAD
    
  3. Starta om servern.

  4. Kör hybridkonfigurationsguiden igen.

Lösning 2 – Utför en auktoritativ återställning av hybridobjektet

Återställ det hybridobjekt som tagits bort från följande plats:

CN=Konfiguration,DC= <DOMAIN> ,DC= <COM> ,CN=Services,CN=Microsoft Exchange,CN= <ORGANIZATIONAME> ,CN=Hybridkonfigurering

Mer information om hur du gör detta finns i Utför auktoritativ återställning av Active Directory-objekt.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Microsoft Q&A.