Fel när du flyttar en postlåda till en databas i Exchange Server 2010: Det gick inte att hitta en del av sökvägen D:\Temp

Ursprungligt KB-nummer:   2834158

Symptom

När du försöker flytta en postlåda mellan postlådedatabaser i Microsoft Exchange Server 2010 får du ett meddelande som det här:

Fel: "Det gick inte att hitta en del av sökvägen D:\Temp"
Varning!
Ett oväntat fel har inträffat och en Watson-dump skapas: Det gick inte att hitta en del av sökvägen 'D:\TEMP <filename> .tmp'.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom sökvägsvärdet för TEMP- och TMP-miljövariabler som används av Microsoft Exchange Information Store-tjänsten för att flytta databasen är ogiltigt.

Anteckning

Tjänsten Microsoft Exchange Information Store använder TEMP- och TMP-mapparna som tillfällig lagring för olika åtgärder, till exempel åtgärder för meddelandekonvertering och flyttning av postlåda.

Lösning

Lös problemet genom att ange rätt sökväg för TEMP- och TMP-miljövariabler. Standardsökvägen för TEMP- och TMP-miljövariabler är %Userprofile%\Temp.

Mer information om hur du anger rätt sökväg för TEMP- och TMP-miljövariabler finns på följande Microsoft TechNet-webbplats: Flytta TEMP- och TMP-kataloger