Du hittar inte en användare i offlineadressboken i Microsoft 365

Ursprungligt KB-nummer:   2427141

Upplösning – steg 1: Ladda ned den senaste versionen av OAB

Ladda ned den senaste versionen av OAB. Gör så här:

 1. Gör något av följande:
  • Om du har Microsoft Office Outlook 2007 går du till Verktyg-menyn, pekar på Skicka/ta emot och väljer sedan Ladda ned offlineadressbok.
  • Om du har Outlook 2010 eller Outlook 2013 går du till fliken Skicka/ta emot, väljer Skicka/ta emot grupper och väljer sedan Ladda ned adressbok.
 2. I dialogrutan Offlineadressbok markerar du för att avmarkera kryssrutan Hämta ändringar sedan senaste Skicka/ta emot och väljer sedan Fullständig information.
 3. Välj OK.

Om du får ett felmeddelande när du laddar ned OAB kan det finnas ett problem med att ansluta till Tjänsten för automatisk upptäckt i Exchange. Använd verktyget Testa automatisk e-postkonfigurering i Outlook för att kontrollera om tjänsten för automatisk upptäckt och tillgänglighetstjänsten fungerar. Gör så här:

 1. Starta Outlook.
 2. Håll ned Ctrl-tangenten, högerklicka på Outlook-ikonen i meddelandefältet och välj sedan Testa Automatisk konfiguration av e-post.
 3. Kontrollera att rätt e-postadress finns i rutan E-postadress.
 4. Markera för att avmarkera kryssrutan Använd gissningmart och kryssrutan Säker gissningsautentisering.
 5. På sidan Testa automatisk e-postkonfigurering markerar du kryssrutan Använd automatisk upptäckt och väljer sedan Testa.

Kontrollera att testet är lyckat och att Outlook kan hämta rätt URL:er för tillgänglighetstjänsten. Om det här testet inte lyckas är tjänsten Automatisk upptäckt orsaken till att OAB inte fungerar som förväntat.

Lösning – steg 2: Kontrollera om personen finns på Microsoft 365-portalen

Bekräfta att personen har ett användarkonto som är aktivt på Microsoft 365-portalen. Bekräfta även att personen är licensierad. Följ instruktionerna nedan.

Anteckning

Du måste vara Microsoft 365-administratör för att slutföra det här steget.

 1. Logga in på Microsoft 365-portalen).
 2. Välj Admin och gör sedan något av följande:
  • Om du är Microsoft 365 Enterprise-kund väljer du Användare och grupper i det vänstra navigeringsfönstret.
  • Om du är Microsoft 365 Business-kund går du till Användare och väljer Lägg till användare, hanterar kontakter med mera.
 3. Skriv användarnamnet i rutan Sök och tryck på Retur för att hitta den användaren.
 4. Om användaren finns väljer du användarens namn och bekräftar att en licens är tilldelad till användaren. Om användaren inte finns, eller om användaren inte har en Exchange Online-licens, kanske användaren inte är konfigurerad i Exchange Online.

Om användaren finns men inte är licensierad går du till steg 3: Bekräfta att personen har ett Exchange Online-postlådeavsnitt. Om användaren inte finns kontrollerar du om användaren har tagits bort avsiktligt eller om användaren måste återställas. Mer information om hur du återställer en användare finns i Ta bort eller återställa användarpostlådor i Exchange Online.

Lösning – steg 3: Bekräfta att personen har en Exchange Online-postlåda

Anteckning

Du måste vara Microsoft 365-administratör för att slutföra det här steget.

Kontrollera att Exchange Online-postlådan inte har tagits bort i administrationscentret för Exchange.

 1. Öppna administrationscentret för Exchange. Det gör du genom att logga in på Microsoft 365-portalen, välja Admin och sedan Exchange.
 2. I det vänstra navigeringsfönstret väljer du Mottagare och sedan Postlådor.
 3. Kontrollera om användaren har ställts in i Exchange Online.
 4. Om den person som du letar efter inte finns i organisationen väljer du Kontakter för att leta reda på posten. Om posten har lagts till under de senaste 24 timmarna kanske uppdateringar ännu inte replikeras från den GAL till OAB.

Det kan ta 24 till 48 timmar för gal att uppdatera OAB. Kom tillbaka efter ytterligare ett dygn för att se om OAB har uppdaterats.

Om postlådan inte finns kontrollerar du om personen har tagits bort avsiktligt eller om personen måste återställas. Mer information om hur du återställer en användare finns i Ta bort eller återställa användarpostlådor i Exchange Online.

Mer information

Det här problemet kan uppstå av flera orsaker, bland annat följande:

 • Den primära SMTP-adressen (Simple Mail Transfer Protocol) för användaren ändrades nyligen.
 • Du visar en gammal version av OAB.
 • Du söker efter en användare som inte längre är aktiv eller som har tagits bort.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.