Du kan inte skapa ett nytt meddelande från Outlook Web App i Office 365

Ursprungligt KB-nummer:   2949841

Symptom

När du väljer knappen Nytt för att skapa ett nytt meddelande i Microsoft Outlook Web App (OWA) i Office 365 visas inget meddelandefönster. Du kan dock svara på befintliga e-postmeddelanden i OWA och kan också öppna ett nytt meddelandefönster från Outlook-klienten.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om det finns specialtecken i signaturen.

Lägg till exempel märke till omslutstecknet \ () i slutet av adressintervallet i följande signaturlogg:

<span style=\"font-family:\'Arial\',\'sans-serif\'; font-size:8.5pt\"\>4567 Main St Buffalo, NY 98052\<\/span\>
<span style=\"font-family:\'MS Gothic\'; font-size:8.5pt\"\>\<\/span\>

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  • Ta bort din signatur och öppna sedan fönstret för nya e-postmeddelanden.
  • Gör signaturen enkel. Använd inga specialtecken.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.