Lokala användare kan inte se e-posttips för Exchange Online-användare i Outlook 2010

Ursprungligt KB-nummer:   3194772

Problem

Lokala användare i en Exchange-hybriddistribution kan inte se e-posttips för Exchange Online-användare med hjälp av Microsoft Outlook 2010. Däremot kan de visa ledig/upptagen-information för Exchange Online-användare.

Orsak

Det här problemet inträffar om användaren har konfigurerat sin postlåda för att leverera meddelanden direkt till en PST-fil. E-posttips visas inte i Outlook 2010 om en PST-fil har angetts som standardleveransplats.

Lösning

Konfigurera Outlook 2010 så att meddelanden levereras direkt till användarens postlåda i stället för till en PST-fil.

Mer information

Mer information finns i Hitta och överföra Outlook-datafiler från en dator till en annan.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.