Kumulativ uppdatering 20 visas i Program och funktioner om du installerar kumulativ uppdatering 22 för Exchange Server 2013

Ursprungligt KB-nummer:   4492759

Symptom

När du har installerat den kumulativa uppdateringen 22 för Exchange Server 2013 visar objektet Program och funktioner på Kontrollpanelen installationen som Kumulativ uppdatering 20 för Exchange Server 2013.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom Exchange Server-installationen inte uppdaterar versionssträngen i registret på rätt sätt.

Lösning

Viktigt

Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar i registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för att kunna återställa det om problem skulle uppstå.

Lös problemet genom att ändra registernyckeln för uppdateringsvisningsnamnet. Gör så här:

 1. Start-menyn väljer du Kör, skriver regedit i rutan Öppna och väljer sedan OK.

 2. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Exchange v15

 3. I informationsfönstret letar du reda på och dubbelklickar på objektet DisplayName.

 4. I rutan Värdedata ändrar du strängen till följande värde:
  Kumulativ uppdatering 22 för Microsoft Exchange Server 2013

 5. Spara ändringen genom att välja OK.

  skärmbild av ändring av Exchange Server-version i registret