Det går inte att lägga till behörigheter för Outlook-användare eller rumspostlådor i en annan skog i Office 365-hybridmiljö

Ursprungligt KB-nummer:   3195201

Symptom

I Microsoft Office 365 kan du inte lägga till en säkerhetsgrupp eller användare i behörigheterna för en postlåda i flera skogar i Microsoft Outlook. Mer specifikt inträffar det här problemet i följande scenario:

 • Du har beviljats fullständig åtkomst eller mappbehörighet för en rumspostlåda i en annan skog.

 • Du lägger till rumspostlådan som en delad kalender i Outlook.

 • Högerklicka på mappen Kalender och välj sedan fliken Behörigheter:

  skärmbild av behörighetsfliken

 • Välj Lägg till, välj en användare eller säkerhetsgrupp i Personväljaren och välj sedan OK. Användaren eller säkerhetsgruppen visas och du kan välja en behörighetsnivå:

  skärmbild av behörighetsfliken med en ny användare tillagd

 • När du väljer Använd eller OK och sedan går tillbaka till fliken Behörigheter visas inte längre användaren eller säkerhetsgruppen:

  skärmbild av behörighetsfliken 2

Anteckning

Det här problemet kan återskapas om rumspostlådan är lokal och användaren finns i Exchange Online. Det här problemet inträffar även om rumspostlådan har flyttats till Exchange Online och användaren har en postlåda lokalt.

När du högerklickar på en Outlook-mapp för användaren eller rumspostlådan och sedan väljer Egenskaper för att lägga till mappbehörigheter får du följande felmeddelande:

Kan inte visa mappens egenskaper. Mappen kan ha tagits bort eller så är servern där mappen lagras kanske inte tillgänglig. Kan inte visa mappegenskaper.

Orsak

Det här problemet uppstår om postlådans konto inte läggs till i profilen på rätt sätt. Mappegenskaperna blir inte tillgängliga.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

 • Lägg till behörigheter på mappnivå för en rumspostlåda med hjälp av cmdleten Add-MailboxFolderPermission.
 • En användare i samma skog som rumspostlådan kan lägga till behörigheter i Outlook.

Om postlådan är en användare eller en delad postlåda lägger du till postlådan som ett ytterligare e-postkonto. Gör så här:

 1. Välj > Arkivinformation och sedan Kontoinställningar.
 2. Välj Kontoinställningar.
 3. Välj Nytt på fliken E-post.
 4. På sidan Automatiska kontoinställningar anger du rummets eller användarens postlådas namn, e-postadress och ditt kontolösenord.
 5. Välj Nästa.

Du kommer sedan att kunna lägga till behörigheter.