Fördröjningar i etableringen av användare/postlåda eller synkronisering av ändringar i Exchange Online

Symptom

När en användare skapas eller ändras i Microsoft 365 eller synkroniseras till Azure Active Directory från den lokala miljön etableras ingen postlåda för användaren eller ändringen återspeglas inte i Exchange Online.

Lösning

Så här åtgärdar du problemet:

  1. Om en postlåda inte har skapats kontrollerar du att användaren har tilldelats en giltig Exchange Online-licens i administrationsportalen för Microsoft 365.
  2. När licensen har tilldelats eller användarens egenskaper ändrats kan det ta 30 minuter innan ändringen tillämpas.
  3. Kontrollera att användaren inte får något verifieringsfel. Mer information om hur du visar verifieringsfel finns i den här artikeln.
  4. Kontrollera om ett meddelande om tjänstens hälsa i Administrationsportalen för Microsoft 365 gäller.
  5. Tjänsten tar normalt mindre än 30 minuter att tillhandahålla en användare eller synkronisera ändringar för en användare. Det kan ta upp till 24 timmar innan etableringen sker eller för att ändringar synkroniseras. Om problemet kvarstår efter 24 timmar skickar du en supporttjänstbegäran.