Lägga till anpassade domännamn i Azure Active Directory

Nybörjare
Administratör
Azure
Azure Active Directory

Lägg till anpassade domännamn i Azure Active Directory. Lägg till DNS-information i domänregistratorn. Verifiera ditt anpassade domännamn i Azure-portalen och ange det som primärt namn.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Lägga till ett anpassat domännamn i Azure Active Directory
  • Gå igenom vanliga problem när du verifierar det anpassade domännamnet

Förutsättningar

  • Bekanta dig med begreppen identitets- och åtkomsthanterings i Azure Active Directory
  • Grundläggande kunskaper om nätverksbegrepp som DNS