Optimera beräkningskostnader för Azure Kubernetes Service (AKS)

Nybörjare
Utvecklare
Administratör
Lösningsarkitekt
Student
Azure
Kubernetes Service
Policy

Utforska strategier angående kostnadsoptimering som du kan använda i Azure för din utvecklingsprocess för molnbaserade program. Azure Kubernetes Service (AKS) innehåller funktioner som du kan använda för att hantera beräkningskostnader i ditt AKS-kluster. Dessa funktioner omfattar bland annat automatisk nodskalning, AKS-skalningsuppsättningsnodpooler för VM med oanvänd kapacitet samt Azure Policy.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Optimera kostnader för AKS med hjälp av nollskalade nodpooler
  • Optimera kostnader för AKS med hjälp av autoskalade skalningsuppsättningsnodpooler för VM med oanvänd kapacitet
  • Hantera kostnader med Azure Policy på AKS

Förutsättningar

  • Åtkomst till en Azure-prenumeration
  • Grundläggande kunskaper om att köra kommandon med hjälp av Azure CLI
  • Kunskap om Kubernetes och dess begrepp
  • Grundläggande kunskaper om att skapa Kubernetes YAML-manifestfiler
  • Grundläggande kunskaper om att köra kommandon med hjälp av kubectl