Analysera kostnader och skapa budgetar med Azure Cost Management

Nybörjare
Administratör
Affärsanalytiker
Lösningsarkitekt
Cost Management

Lär dig att använda kostnadsanalys för att förstå hur dina kostnader ackumuleras varje månad. Använd de här kunskaperna och skapa en Azure-budget som kan övervaka och skicka aviseringar om kostnaderna.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Se till att din organisation lyckas med hjälp av Cost Management
  • Analysera kostnader för en prenumeration med hjälp av kostnadsanalys
  • Skapa din första budget i Azure utifrån din analys

Förutsättningar

  • Åtkomst som ägare till en Azure-prenumeration (en kostnadsfri utvärderingsversion räcker)
  • Fem eller fler Azure-resurser som skapats i din prenumeration och som har ackumulerat kostnader i minst en månad
  • Grundläggande kunskap om Azure-portalen