Automatisera konfigurationen av Windows Server IaaS-Virtual Machines

Medel
Administratör
Lösningsarkitekt
Teknisk chef
Azure
Kommandoradsgränssnitt
Cloud Shell
Azure-portalen
Virtual Machines

Du kommer att kunna distribuera Desired State Configuration (DSC)-tillägg, implementera dessa tillägg för att reparera icke-kompatibla servrar och använda anpassade skripttillägg.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

 • Beskriva Azure Automation.
 • Implementera Azure Automation med DSC.
 • Reparera icke-kompatibla servrar.
 • Beskriv tillägg för anpassat skript.
 • Konfigurera en virtuell dator med hjälp av DSC-tillägg.

Förutsättningar

För att få den bästa inlärningsupplevelsen från den här modulen är det viktigt att du har kunskap och erfarenhet av följande:

 • Hantera Windows Server-operativsystemet och Windows Server-arbetsbelastningar i lokala scenarier, inklusive Active Directory Domain Services (AD DS), Domain Name System (DNS), Distributed File System (DFS), Microsoft Hyper-V samt fil- och lagringstjänster
 • Vanliga Windows Serverhanteringsverktyg
 • Microsofts kärntekniker för beräkning, lagring, nätverk och virtualisering
 • Lokal återhämtning med Windows serverbaserade beräknings- och lagringstekniker
 • Implementera och hantera IaaS-tjänster i Microsoft Azure
 • Azure Active Directory (Azure AD)
 • Säkerhetsrelaterade tekniker som brandväggar, kryptering och multifaktorautentisering
 • Windows PowerShell skript
 • Automatisering och övervakning