Skapa program med fullständig stack och automatisera distributioner med GitHub

Medel
Utvecklare
Databasadministratör
Lösningsarkitekt
DevOps-tekniker
Datatekniker
SQL Database
GitHub
Visuell Studio-kod
Functions
Logic Apps
Statiska App Service-webbappar
Web Apps
Azure DevOps

På det språk du väljer (Node.js, Python eller .NET) distribuerar du en lösning från hela världen för att lösa det verkliga scenariot med att fånga buss. Du får lära dig hur du skapar en lösning som använder Azure SQL Database, Azure Functions, Azure Static Web Apps, Logic Apps, Visual Studio Code och GitHub Actions.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Formulera arbetsflöden för att skapa pipelines för Azure-program och -tjänster
  • Distribuera lösningar med GitHub Actions

Förutsättningar

  • Kunskaper om Azure-tjänster
  • Kunskaper om Visual Studio Code
  • Kunskaper om GitHub
  • Kunskaper om CI/CD-begrepp