Microsoft Azure Strategi och lösningar för artificiell intelligens (AI)

Nybörjare
Affärsanvändare
AI-tekniker
Azure

Den här modulen ger en översikt över Azure AI och visar hur Microsofts verktyg, tjänster och infrastruktur kan hjälpa dig att göra AI verkligt för din organisation, oavsett om du vill få insikter från dina latent data med kunskapsutvinning, utveckla egna AI-modeller med maskininlärning eller skapa integrerande appar med HJÄLP av AI.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Förstå Microsofts vision för Azure AI.
  • Identifiera hur du kan använda Azure AI.
  • Definiera vad Azure AI är, hur det fungerar och hur det byggs.

Förutsättningar

Ingen