Översikt över tjänsterna i Azure Compute

Slutförd

Azure Compute är en databehandlingstjänst som på begäran kör molnbaserade program. Tjänsten tillhandahåller bearbetningsresurser som till exempel diskar, processorer, minne, nätverksfunktioner och operativsystem. Resurserna görs tillgängliga på begäran och kan vanligtvis skapas på bara några minuter eller sekunder. Du betalar bara för de resurser du använder och endast så länge du använder dem.

Azure har stöd för många olika databehandlingslösningar för utveckling och testning, programkörning och utökning av datacenter. Tjänsten stöder Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM och SAP. Azure har också många tjänster som kan köra virtuella datorer (VM). Varje tjänst har olika alternativ beroende på dina behov. Några av de viktigaste tjänsterna är:

  • Azure Virtual Machines
  • Azure Container Instances
  • Azure App Service
  • Azure Functions (eller serverlös databehandling)

Skärmbild av sidan för beräkningstjänster på Azure-portalen, med virtuella datorer och containrar.

Virtuella datorer

Virtuella datorer (VM) är programvaruemuleringar av fysiska datorer. De innehåller en virtuell processor, minne, lagring och nätverksresurser. De är värdar för ett operativsystem, och du kan installera och köra programvara precis som på en fysisk dator. Med en fjärrskrivbordsklient kan du använda och styra den virtuella datorn precis som om du satt framför den.

Med Azure Virtual Machines kan du skapa och använda virtuella datorer i molnet. Virtual Machines tillhandahåller infrastruktur som en tjänst (IaaS) och kan användas på olika sätt. Virtuella datorer är det perfekta valet när du behöver fullständig kontroll över operativsystemet och miljön. Precis som med en fysisk dator kan du anpassa all programvara som körs på den virtuella datorn. Det här är användbart när du kör anpassad programvara eller anpassade värdkonfigurationer.

Ikon som representerar virtuella datorer.

Ikon som representerar VM-skalningsuppsättningar.

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer är en Azure Compute-resurs som du kan använda till att distribuera och hantera en uppsättning identiska virtuella datorer. När alla virtuella datorer är konfigurerade på samma sätt, är VM-skalningsuppsättningarna utformade för verklig autoskalning. Du behöver inte företablera några virtuella datorer. Därför blir det också enklare att skapa storskaliga tjänster som riktar in sig på stora beräkningar, stordata och containerbaserade arbetsbelastningar. När efterfrågan ökar kan du lägga till fler instanser av virtuella datorer, och när efterfrågan minskar kan instanserna tas bort. Processen kan vara manuell, automatiserad eller en kombination av båda.

Containrar och Azure Kubernetes

Container Instances och Azure Kubernetes Service (AKS) är Azure Compute-resurser som du kan använda för att distribuera och hantera containrar. Containrar är enkla, virtualiserade programmiljöer utformade för att skapas, skalas ut och stoppas snabbt och dynamiskt. Du kan köra flera instanser av ett containerbaserat program på en enda värddator.

Ikon som representerar containrar och Kubernetes.

Ikon som representerar Azure App Service.

App Service

Med Azure App Service kan du snabbt skapa, distribuera och skala webb-, mobil- och API-appar i företagsklass, oavsett vilken plattform de körs på. Du kan uppfylla stränga krav på prestanda, skalbarhet, säkerhet och efterlevnad samtidigt som du har en fullständigt hanterad plattform för att utföra infrastrukturunderhåll. Azure Service fungerar som en plattform som en tjänst (PaaS).

Funktioner

Functions passar perfekt när du bara bryr dig om koden som kör din tjänst och inte den underliggande plattformen eller infrastrukturen. Det används ofta när du behöver utföra arbete som svar på en händelse (ofta via en REST-förfrågan) timer eller ett meddelande från en annan Azure-tjänst och när arbetet kan slutföras snabbt, inom några sekunder eller ännu mindre.

Ikon som representerar Azure Functions.