Utforska säkerhetsbegrepp i Azure Machine Learning

Nybörjare
AI-tekniker
Datavetare
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Student
Azure
Machine Learning

Utforska och experimentera med att skydda en maskininlärningsmiljö för att säkerställa att data förblir privata och att modellerna är korrekta.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Tillämpa och förstå Role-Based Access Control i Azure Machine Learning
  • Beskriva hur hemligheter hanteras i Azure Machine Learning
  • Använda en Azure Machine Learning arbetsyta med Azure Virtual Network

Förutsättningar

Grundläggande kunskaper om Azure