Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret på respektive fråga. Välj sedan Kontrollera dina svar.

Testa dina kunskaper

1.

Vad kan du göra genom att skapa anpassade roller?

2.

Vad skulle du använda Azure Key Vault för?

3.

Varför ska jag använda ett virtuellt privat nätverk (VPN) för maskininlärning?