Bygg ett skalbart program med VM-skalningsuppsättningar

Nybörjare
Lösningsarkitekt
Administratör
Azure
Virtual Machines
Virtual Machine Scale Sets

Gör så att ditt program automatiskt anpassas till ändringar i belastningen samtidigt som kostnaderna minimeras med VM-skalningsuppsättningar.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Gå igenom funktionerna i VM-skalningsuppsättningar.
  • Gå igenom olika användningsfall där program körs i VM-skalningsuppsättningar.
  • Distribuera en app i en VM-skalningsuppsättning.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om virtuella Azure-datorer
  • Grundläggande kunskaper om belastningsutjämning