Skapa en molnstyrningsstrategi i Azure

Nybörjare
Administratör
Utvecklare
Företagsägare
Affärsanvändare
Student
Teknisk chef
Azure
Policy
Skisser
Rollbaserad Azure-åtkomstkontroll

Lär dig hur du skapar en heltäckande molnstyrningsstrategi med hjälp av åtkomstprinciper, resurslås och taggar, och Azure-tjänster som Azure Policy och Azure Blueprints.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Fatta organisationsbeslut om din molnmiljö med Cloud Adoption Framework för Azure.
  • Definiera vem som har åtkomst till molnresurser med hjälp av rollbaserad åtkomstkontroll i Azure.
  • Förhindra oavsiktlig borttagning av Azure-resurser med hjälp av resurslås.
  • Tagga dina Azure-resurser för att beskriva deras syfte.
  • Styra och övervaka hur dina resurser skapas med hjälp av Azure Policy.
  • Implementera styrning i hög skala på Azure-prenumerationsnivå med hjälp av Azure Blueprints.

Förutsättningar

  • Du bör känna till grundläggande begrepp och terminologi inom databehandling.
  • Grundläggande förståelse för molnbaserad databehandling är en fördel, men är inte nödvändigt.