Skapa fullständiga stackprogram med Azure Static Web Apps och Azure SQL Database

Medel
Utvecklare
Databasadministratör
Lösningsarkitekt
DevOps-tekniker
Datatekniker
SQL Database
GitHub
Visuell Studio-kod
Functions
Statiska App Service-webbappar
Web Apps

Distribuera en statisk webbapp i Azure på det språk du väljer, som kombinerar kraften hos Azure Functions och Azure Web Apps till en tjänst som hanteras av GitHub Actions. Det här programmet visar realtidsdata för buss och geofences som lagras i en Azure SQL Database.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Skapa Vue.js-webbprogram med hjälp av Azure Static Web Apps
  • Utforma API:er på alla språk och integrera dem med Azure SQL Database och Azure Static Web Apps
  • Formulera GitHub för att skapa CI/CD för Azure-program och -tjänster

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att navigera i Azure-portalen
  • Kunskaper om Visual Studio Code
  • Kunskaper om CI/CD-begrepp