Säkerställa stabila åtgärder och optimering för alla arbetsbelastningar som stöds som distribueras till molnet

Medel
Granskare
Affärsanalytiker
Företagsägare
Datatekniker
Databasadministratör
Utvecklare
DevOps-tekniker
Funktionskonsult
Sekretesshanterare
Riskbedömare
Säkerhetstekniker
Lösningsarkitekt
Student
Teknisk chef
Azure
Monitor
Arc
Azure Resource Manager

När arbetsbelastningar distribueras till molnet är åtgärder avgörande för att lyckas. I den här modulen lär du dig att distribuera en baslinje för åtgärder för att hantera arbetsbelastningar i din miljö. Modulen visar också hur du förbättrar baslinjen, både för arbetsbelastningar och för plattformar.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Utvärdera nivåer av affärsåtagande i din portfölj med arbetsbelastningar
  • Distribuera en baslinje för åtgärder
  • Anpassa baslinjen för att uppfylla driftsbehov
  • Centralisera driften för kärnplattformar
  • Samarbeta med arbetsbelastningsteam för mer omfattande decentraliserade åtgärder

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för molnanpassning
  • Förstå organisationens krav för driftshantering