Förbereda för molnanpassning med en datadriven plan

Nybörjare
Administratör
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Granskare
Affärsanalytiker
Företagsägare
Funktionskonsult
Sekretesshanterare
Riskbedömare
Säkerhetstekniker
Lösningsarkitekt
Student
Teknisk chef
Azure

Införandet av molnet kan bero på ett antal rörliga delar. Att börja med en ljudplan som skapats av experter skapar tydlighet. Integrering av data om din aktuella miljö och långsiktiga mål förfinar planen så att den återspeglar realistiska förväntningar och tilldelningar.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa en åtgärdsbar molnanpassningsplan
  • Förstå din digitala egendom
  • Utvärdera den digitala egendomen med hjälp Azure Migrate förfina din plan

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för molnanpassning
  • Förståelse för organisationens implementeringsstrategi och vilka typer av arbete du behöver utföra
  • Grundläggande kunskaper om Azure DevOps eller andra verktyg som används för att hantera uppgifter för att skapa en plan