Datacenterkomponenter

Nybörjare
Utvecklare
Student
Azure

Titta mer ingående på datacenter för att identifiera hur de är placerade och hur databehandlingsresurser tillhandahålls och mäts.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

 • Beskriv olika komponenter för informationsteknik som du hittar i ett datacenter
 • Återkalla anläggningarnas komponenter till ett datacenter
 • Återkalla några av de olika funktionerna i molnmellanprogram
 • Beskriva resursetableringsprocessen från en molntjänstleverantörs kontext
 • Repetera problemen som rör resursavläsning för molntjänstleverantörer
 • Beskriva mätararkitekturen i OpenStacks ceilometer
 • Återkalla tjänstkomponenterna i OpenStack och identifiera deras enskilda funktioner

I samarbete med dr Majd Sakr och Carnegie Mellon University.

Förutsättningar

 • Förstå vad molnbaserad databehandling innebär, däribland begrepp som molntjänstmodeller och de främsta molnleverantörerna
 • Känna till de tekniker som möjliggör molnbaserad databehandling
 • Förstå hur molnleverantörerna betalar för och fakturerar för molnet
 • Veta vad datacenter är och varför de finns