Skapa en IoT-tjänst för dina molnbaserade appar med hjälp av IoT Central

Medel
Administratör
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Student
Azure
Pipelines
Cosmos DB
IoT Central

I den här modulen beskrivs hur du utökar ditt molnbaserade program för att tillhandahålla IoT-funktioner genom att integrera dess komponenter med Azure IoT-tjänster och använda Cosmos DB för att tillhandahålla ett beständigt datalager.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Beskriva arkitekturen och komponenterna i IoT-tjänster
  • Beskriva egenskaperna och funktionerna i Azure Cosmos DB
  • Integrera Azure-datalager med IoT-pipelines
  • Implementera Azure Cosmos DB för bearbetning av telemetridata
  • Analysera och hantera telemetridata
  • Konfigurera och hantera IoT-pipelines

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för molnbaserad databehandling
  • Grundläggande kunskaper om Azure
  • Grundläggande kunskaper om programmeringsbegrepp
  • Grundläggande kunskaper om Azure Functions användbart men inte obligatoriskt