Utforska AKS-terminologin

Slutförd

Pooler innehåller noder. Noder innehåller poddar. Poddar innehåller containrar.

Pooler är grupper av noder med identiska konfigurationer.

Noder är enskilda virtuella datorer som kör program i containrar.

Poddar är en enda instans av ett program. En podd kan innehålla flera containrar.

Container är en enkel och portabel körbar avbildning som innehåller programvara och alla dess beroenden.

Distributionen har en eller flera identiska poddar som hanteras av Kubernetes.

Manifest är YAML-filen som beskriver en distribution.