Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret på respektive fråga. Välj sedan Check your answers (Rätta dina svar).

1.

Någon har tagit bort en nätverkssäkerhetsgrupp via Azure Resource Manager. Vilken av följande kategorier skulle innehålla den här informationen?

2.

Vilka data samlar Azure Monitor in?

3.

Hur länge sparas aktivitetsloggar?