Konfigurera säkerhetskopieringsalternativ för Recovery Service-valv

Slutförd

Recovery Services-valvet är en lagringsentitet i Azure som lagrar data.

Recovery Services-valv lagrar säkerhetskopierade data för olika Azure-tjänster, till exempel virtuella IaaS-datorer (Linux eller Windows) och Azure SQL databaser. Recovery Services-valv stöder System Center DPM, Windows Server, Azure Backup Server och andra tjänster. Med Recovery Services-valv är det enkelt att organisera dina säkerhetskopierade data samtidigt som du minimerar hanteringskostnaden.

Recovery Services-valvet kan användas för att backa upp Azure-filresurser.

Skärmbild av sidan för säkerhetskopiering av Recovery Service-valv. Azure och Filresurs har valts.

Recovery Service-valvet kan också användas för att säkerhetskopiera lokala filer och mappar.

Skärmbild av sidan för säkerhetskopiering av Recovery Service-valv. Lokalt och Filer och mappar har valts.

Anteckning

I en Azure-prenumeration kan du skapa upp till 25 Recovery Services-valv per region.