Konfigurera säkerhetskopiering av lokala filer och mappar

Slutförd

Det finns flera steg för att konfigurera Azure-säkerhetskopiering av lokala filer och mappar.

Anteckning

Backup-agenten kan distribueras på virtuella datorer med Windows Server eller en fysisk dator.

Diagram som visar implementeringsstegen som beskrivs i avsnittet.

  1. Skapa Recovery Services-valvet. I din Azure-prenumeration måste du skapa ett Recovery Services-valv för säkerhetskopieringarna.
  2. Ladda ned agenten och autentiseringsfilen. Recovery Services-valvet innehåller en länk för att ladda ned Azure Backup Agent. Säkerhetskopieringsagenten installeras på den lokala datorn. Det finns också en fil med autentiseringsuppgifter som krävs under installationen av agenten. Du måste ha den senaste versionen av agenten. Versioner av agenten under 2.0.9083.0 måste uppgraderas genom att avinstallera och installera om agenten.
  3. Installera och registrera agenten. Installationsprogrammet innehåller en guide för att konfigurera installationsplatsen, proxyservern och lösenfrasinformationen. Den nedladdade autentiseringsfilen används för att registrera agenten.
  4. Konfigurera säkerhetskopieringen. Använd agenten för att skapa en säkerhetskopieringspolicy, inklusive när du ska säkerhetskopiera, vad som ska säkerhetskopieras, hur länge objekt ska bevaras och inställningar som nätverksbegränsning.