Konfigurera peering för virtuella nätverk

Medel
Administratör
Virtual Network

Du får lära dig att konfigurera en VNet-peeringanslutning och åtgärda problem med överföring och anslutning.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Identifiera användningsfall och produktfunktioner i peering för virtuella nätverk.
  • Konfigurera gateway-överföring, anslutningar och tjänstkoppling.

Förutsättningar

Ingen