Kontrollera åtkomst till Azure Storage med signaturer för delad åtkomst

Medel
Lösningsarkitekt
Utvecklare
Administratör
Azure

Bevilja åtkomst till data som lagras i dina Azure Storage konton säkert genom användning av signaturer för delad åtkomst.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Identifiera funktionerna för signaturer för delad åtkomst (SAS) för Azure Storage.
  • Identifiera funktionerna för lagrade åtkomstprinciper.
  • Skapa en signatur för delad åtkomst på programmatisk väg och använda den för att få åtkomst till lagring.

Förutsättningar

  • Kunskaper om Azure Storage-konton
  • Kunskaper om C#
  • Kunskaper om jQuery och JSON