Räkna antalet stenar från månen efter typ med hjälp av Python

Nybörjare
Student
Datavetare
Visuell Studio-kod

Använd Python för att göra ett enkelt program för att räkna antalet av varje typ av rymdsten.

Utbildningsmål

I den här modulen lär du dig att:

  • Skriva variabler i en programkontext
  • Använda fördefinierade funktioner till att läsa data från en textfil
  • Skapa en funktion och anropa den i en programkontext
  • Skriva villkor och loopar i en programkontext

Tips

Den här modulen bygger på multimodalt lärande. Starta modulen för att se hur du kan följa med!

Förutsättningar

  • Ingen