Skapa en klassificeringsmodell med Azure Machine Learning-designern

Nybörjare
AI-tekniker
Datavetare
Machine Learning

Klassificering är en övervakad maskininlärningsteknik som används till att förutsäga kategorier eller klasser. Lär dig hur du skapar klassificeringsmodeller med hjälp av Azure Machine Learning-designern.

Utbildningsmål

Träna och publicera en klassificeringsmodell med Azure Machine Learning-designern

Förutsättningar

Erfarenhet av att navigera i Azure-portalen