Skapa anpassade roller för Azure-resurser med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)

Nybörjare
Administratör
Azure
Rollbaserad Azure-åtkomstkontroll

Förstå strukturen hos rolldefinitioner för åtkomstkontroll. Identifiera de rollegenskaper som ska användas och som definierar dina anpassade rollbehörigheter. Skapa en anpassad Azure-roll och tilldela den till en användare.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Identifiera strukturer och egenskaper i en rolldefinition
  • Skapa och hantera en anpassad Azure-roll för hantering av resursåtkomst

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om begrepp för åtkomsthantering i Azure, till exempel rollbaserad åtkomstkontroll i Azure (RBAC).
  • (Valfritt) Åtkomst till en Azure-prenumeration där du har rollen Administratör för användaråtkomst eller Ägare för kontot