Introduktion

Slutförd

Anta att du arbetar för en organisation där ditt team hanterar en webbplats som ligger på virtuella Azure-datorer. Du har tilldelats rollen Ägare för prenumerationen som innehåller webbplatsens resurser. För att skydda Azure-resurserna delar du upp ansvarsområdena inom teamet och tilldelar endast användarna den behörighet som behövs för att utföra respektive uppgift. Du har en ny medarbetare som ansvarar för att hantera de virtuella datorerna i prenumerationen. Uppgifter som ingår är att övervaka och felsöka, t.ex. genom att starta om de virtuella datorerna.

I den här modulen får du lära dig vad anpassade Azure-roller är och hur du kan använda dem för att dela ut detaljerade behörigheter.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Identifiera strukturer och egenskaper i en rolldefinition
  • Skapa och hantera en anpassad Azure-roll för hantering av resursåtkomst

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om begrepp för åtkomsthantering i Azure, till exempel rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC).
  • (Valfritt) Åtkomst till en Azure-prenumeration där du har rollen Administratör för användaråtkomst eller Ägare för kontot