Skapa instrumentpaneler i Power BI

Medel
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

Microsoft Power BI-instrumentpaneler skiljer sig från Power BI-rapporter. Med instrumentpaneler kan rapportkonsumenter skapa en enskild artefakt för riktade data som är anpassade för dem. Instrumentpaneler kan bestå av fästa visuella objekt som hämtas från olika rapporter. När en Power BI-rapport använder data från en enskild datamängd kan en Power BI-instrumentpanel innehålla visuella objekt från olika datamängder.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Ange en mobilvy.
  • Lägga till ett tema till de visuella objekten på instrumentpanelen.
  • Konfigurera dataklassificering.
  • Lägga till realtidsbaserade visuella objekt för datamängd till dina instrumentpaneler.
  • Fästa en live-rapportsida på en instrumentpanel.

Förutsättningar

Inget