Skapa moderna program med hjälp av Azure SQL Database

Medel
Nybörjare
Avancerat
Utvecklare
Databasadministratör
Lösningsarkitekt
DevOps-tekniker
Student
Datatekniker
SQL Database
GitHub
Visuell Studio-kod
Blob Storage
Azure DevOps

Dela upp ett scenario för ett program och skapa en lösning för flera tjänster baserat på mikrotjänst metoden. Lär dig hur du använder moderna databasfunktioner för att skapa en grund för program.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Skapa en grund för program med Azure SQL Database
  • Visa moderna databasfunktioner med Azure SQL Database

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att navigera i Azure-portalen
  • Kunskaper om databasbegrepp som lagrade procedurer och frågor
  • Kunskaper om CI/CD-begrepp som GitHub Actions
  • Kunskaper om tillgängliga Azure-tjänster